ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ เซนต์พอล เนอสเซอรี่

ครั้งแรกกับความคุ้มค่าที่สุด ด้วยนโยบายส่งเสริมพัฒนาความรู้ และคุ้มค่าที่สุดสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหา เนอสเซอรี่ 2 ภาษา ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
(English 80% Thai 20%) คุณภาพเยี่ยม ปลอดภัยและใส่ใจในการดูแลบุตรหลานของท่าน ดำเนินการสอนโดยครูชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม และครูชาวไทยที่จบด้านปฐมวัยโดยตรงพร้อมมีประสบการณ์ด้านการสอนและดูแลเด็กเล็กเป็นอ ย่างดี เราใช้หลักสูตร “British curriculum + 30%  Montessori” เป็นหลักในการสอนเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ทดลองกิจกรรมด้วยตนเองผลสำเร็จตามความต้องการของเขา (ใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก)
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4

เซนต์พอล เนอสเซอรี่ ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ "ระดับดีมาก"

เนอสซอรี่ของเราได้รับเกีรยติบัตร เนอสซอรี่ดีเด่นจากท่านนายกรัฐมนตรี อดุล แสงสิงแก้ว เราได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ 1 ใน 60 จาก 1600
เนอสซอรี่ทั่วประเทศ ที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ "ระดับดีมาก" ประจำปี 2560